۱۴۰۲ شنبه ۱ مهر
امور مالی

حوزه امور مالی

 

مسئول امور مالی : محمد خوشمو

آدرس پست الکترونیکی:m_khoshmo@yahoo.com


کارشناس حسابداری: سید حیدر موسوی


آدرس پست الکترونیکی: seyedheydar.moosavi@yahoo.com


خلاصه وظایف:

1-       نظارت و اجرای قوانین مالیاتی و مقررات وآیین نامه های مالی صادره از سازمان مرکزی

2-       تهیه و تنظیم صحیح حسابها و دفاتر ، روزنامه ، کل ، معین و نظارت بر نگهداری اسناد و مدارک مالی و محاسباتی و همچنین ثبت دقیق اسناد مذکور و طبقه بندی آنها

3-       تهیه ترازنامه های ماهیانه و پایان سال آموزشکده و حوزه مدارس سما و همچنین تهیه و تنظیم کلیه صورتحسابها طبق ضوابط و دستورالعملهای ابلاغی از سازمان سما

4-       4-نظارت در تهیه وتنظیم اسنادهزینه ها اعم از دستمزد، حق التدریس وسایر هزینه ها و انطباق آنها با آیین نامه ها و ضوابط ابلاغی و احکام صادره از سوی سازمان سما

5-       امضاء کلیه اسناد و مجوزهای پرداخت و نظارت برانطباق آنها با ضوابط ابلاغی از سازمان سما

6-       نظارت ورسیدگی به تنخواه گردانها بطور مستمر

7-       پیگیری و کنترل وصولی های واحد (شهریه) و ثبت روزانه ازطریق سیستم مکانیزه و رعایت دستورالعمل های مربوط به شهریه

8-       شرکت در جلسات و کمیته های اداری و مالی

مجموعه های و سایر وظایف محوله:

1-       حقوق ودستمزد و حق التدریس پرسنل آموزشکده سما،حوزه سما و مدارس تابعه

2-       دریافت وپرداخت شهریه

3-       تنظیم دفاتر وحسابهای مالی

4-       صندوق رفاه دانشجویان

5-       امور شهریه


سایر اطلاعات :

ـ دانشجویان عزیز جهت انتخاب واحد درآغاز هر نیمسال می بایست ابتدا علی الحساب شهریه را به صورت اینترنتی و یا به حساب تمرکز وجوه درآمدی آموزشکده سما واحد بندر انزلی به شماره سیبا 0203173711008 نزد کلیه شعب بانک ملی واریز و اصل فیش واریزی را جهت ثبت در سیستم مکانیزه امور شهریه به امورمالی تحویل دهند.


ـ جهت دریافت کارت ورود به جلسه امتحان در هر نیمسال تحصیلی، تسویه کامل شهریه نیمسال گذشته و صندوق وام دانشجویی و ارائه فیش واریزی به امور مالی الزامی است.

ـ جهت انتخاب واحد در هر نیمسال تحصیلی، پرداخت شهریه علی الحساب تعیین شده در نیمسال و ارائه فیش واریزی به امور مالی الزامی است.

ـ از هر دانشجو در ابتدای هر سال تحصیلی مبلغ 20،000 ریال به عنوان  حق بیمه اخذ می گردد. در صورتی که دانشجو در محیط آموزشی دچار سانحه گردد، صندوق بیمه خسارت دانشجویی دانشگاه طبق ضوابط آیین نامه، بخشی از هزینه های مربوطه را پرداخت می نماید.

امور مالی در بخش تخفیفات با توجه به آیین نامه تخفیفات دانشگاه آزاد اسلامی، تخفیفات زیر را ارائه می نماید:

ـ تخفیف دو دانشجویی: یک خانواده دو نفر دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی داشته باشند.

ـ تخفیف ورزشکاران: قهرمانان رشته های ورزشی در سطح منطقه، کشوری و بین المللی

ـ تخفیف قاریان و حافظان قرآن و رتبه های برتر کنکور دانشگاه

ـ تخفیف دانشجویان ممتاز با توجه به معدل: نفرات اول تا سوم هر ورودی از تخفیف برخوردار می باشند.

 توجه: هر دانشجو در هر نیمسال می تواند از یک مورد تخفیف برخوردار گردد.

 توجه: دانشجویان می بایست در هر نیمسال تحصیلی، مدارک مربوط به تخفیف شهریه خود را در زمان تعیین شده به امور مالی ارائه دهند؛ در غیر این صورت به مدارک ارائه شده بعد از زمانهای مقرر، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 ـ چنانچه دانشجویی به علت پاره ای از مشکلات نتواند در کلاسهای درس شرکت کند و تقاضای مرخصی تحصیلی نماید، نیمسال مربوطه با نظر شورای آموزشی، مرخصی تحصیلی لحاظ می شود و دانشجو موظف به پرداخت شهریه ثابت می باشد.

 

انتخاب واحد : 1400/11/13 الی 1400/11/19
شروع کلاسها : 1400/11/23
حذف و اضافه : 1400/11/30 الی 1400/12/05
پایان کلاسها : 1401/03/26
امتحانات : 1401/03/28 الی 1401/04/09
تعداد بازدیدکنندگان امروز : 31
تعداد بازدیدکنندگان ديروز : 35
تعداد بازدیدکنندگان در هفته : 440
تعداد بازدیدکنندگان در ماه : 1304
تعداد بازدیدکنندگان در سال : 26501
تعداد کل بازدیدکنندگان : 832194
تعداد کاربران آنلاین : 19