۱۳۹۶ جمعه ۴ اسفند
امور پژوهش

اداره پژوهش آموزشکده بستر لازم را برای فعالیتهای پژوهشی دانشجویان و شرکت تیمهای دانشجویی در جشنواره های مختلف علمی ـ پژوهشی فراهم می آورد. طرح ها و فعالیتهای پژوهشی پیشنهادی دانشجویان می توانند پس از تصویب در شورای پژوهشی آموزشکده از محل بودجه پژوهشی مورد حمایت مالی قرار گیرند.


آئین نامه جدید نحوه تشویق مقالات علمی پژوهشی

فناوری اطلاعات و ارتباطات

طرح های پژوهشی

حمایت از اختراعات، ابداعات و اکتشافات اساتید و دانشجویان

کمک به چاپ کتابها و منابع علمی

ارائه مقاله در همایشهای معتبر داخل کشور

تشویق چاپ مقاله در همایشها و مجلات معتبر علمی

انتخاب واحد : 96/06/12 الی 96/06/22
شروع کلاسها : 96/06/25
حذف و اضافه : 96/07/10 الی 96/07/13
پایان کلاسها : 96/10/14
امتحانات : 96/10/16 الی 96/10/28
تعداد بازدیدکنندگان امروز : 30
تعداد بازدیدکنندگان ديروز : 362
تعداد بازدیدکنندگان در هفته : 1158
تعداد بازدیدکنندگان در ماه : 8087
تعداد بازدیدکنندگان در سال : 57471
تعداد کل بازدیدکنندگان : 601295
تعداد کاربران آنلاین : 17