۱۴۰۰ شنبه ۲ مرداد
ارائه مقاله در همایشهای معتبر داخل کشور


به منظور حمایت ارائه کنندگان مقالات در همایشهای معتبر داخل کشور، هزینه های مربوط از محل بودجه پژوهشی آموزشکده بر اساس قوانین و ضوابط مندرج در دستورالعمل استفاده از بودجه پژوهشی، قابل پرداخت می باشد.

ـ متقاضیان با ارسال مدارک ذیل حداقل یک ماه قبل از برگزاری همایش به سازمان و اخذ مجوز از معاونت آموزشی و پژوهشی سازمان، از این تسهیلات می توانند استفاده نمایند:

·         تکمیل و ارسال فرم مربوطه (اساتید محترم برای دریافت فرمها می توانند به امور پژوهش مراجعه نمایند.)

·         ارسال چکیده مقاله

·         تصویر کامل اطلاعات، مستندات و فراخوان سمینار

·         برآورد هزینه ها(میزان حق ثبت نام قید شده در فراخوان، هزینه بلیط رفت و برگشت، اقامت)

·         اصل پذیرش به نام فرد و مقاله

·         ارسال صورتجلسه تأییدیه شورای پژوهشی مرکز

ـ کلیه پرسنل اعم از اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی به شرط آنکه مقاله آنها به نام دانشگاه آزاد اسلامی، سازمان سما و مرکز مربوطه در مجموعه مقالات سمینار چاپ شود، می توانند از این تسهیلات استفاده نمایند.

ـ منظور از حمایت، کمک هزینه های ثبت نام، بلیت رفت و برگشت، حداکثر تا سقف 2،000،000 ریال می باشد.

ـ همایش داخلی بایستی ملی یا بین المللی باشد و اعتبار آن به تأیید معاونت آموزشی و پژوهشی سازمان برسد.

ـ برای ارائه مقاله در همایشهای داخلی و حضور حداکثر به مدت 5 روز به عنوان مأموریت(بدون پرداخت حق مأموریت) محسوب می گردد و در صورت نیاز به صرف زمان بیشتر، لازم است با تأیید رئیس شورای پژوهشی مرکز برای مدت مازاد از مرخصی استفاده گردد.

ـ استفاده از این تسهیلات فقط برای یک بار در سال شمسی برای هر فرد امکان پذیر می باشد.

تبصره ـ در طول یک سال، هر فرد علاوه بر ارائه مقاله در همایشهای داخلی، می تواند از تسهیلات مربوط به ارائه مقاله در همایشهای خارجی نیز استفاده نماید.

ـ متقاضی باید نفر اول یا مؤلف اصلی مقاله باشد.

بازگشت به صفحه امور پژوهش

انتخاب واحد : 99/06/23 الی 99/06/24
شروع کلاسها : 00/00/00
حذف و اضافه : - الی -
پایان کلاسها : 00/00/00
امتحانات : - الی -
تعداد بازدیدکنندگان امروز : 66
تعداد بازدیدکنندگان ديروز : 86
تعداد بازدیدکنندگان در هفته : 777
تعداد بازدیدکنندگان در ماه : 2576
تعداد بازدیدکنندگان در سال : 43008
تعداد کل بازدیدکنندگان : 756374
تعداد کاربران آنلاین : 23