۱۴۰۲ شنبه ۱۲ اسفند
ارائه مقاله در همایشهای معتبر داخل کشور


به منظور حمایت ارائه کنندگان مقالات در همایشهای معتبر داخل کشور، هزینه های مربوط از محل بودجه پژوهشی آموزشکده بر اساس قوانین و ضوابط مندرج در دستورالعمل استفاده از بودجه پژوهشی، قابل پرداخت می باشد.

ـ متقاضیان با ارسال مدارک ذیل حداقل یک ماه قبل از برگزاری همایش به سازمان و اخذ مجوز از معاونت آموزشی و پژوهشی سازمان، از این تسهیلات می توانند استفاده نمایند:

·         تکمیل و ارسال فرم مربوطه (اساتید محترم برای دریافت فرمها می توانند به امور پژوهش مراجعه نمایند.)

·         ارسال چکیده مقاله

·         تصویر کامل اطلاعات، مستندات و فراخوان سمینار

·         برآورد هزینه ها(میزان حق ثبت نام قید شده در فراخوان، هزینه بلیط رفت و برگشت، اقامت)

·         اصل پذیرش به نام فرد و مقاله

·         ارسال صورتجلسه تأییدیه شورای پژوهشی مرکز

ـ کلیه پرسنل اعم از اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی به شرط آنکه مقاله آنها به نام دانشگاه آزاد اسلامی، سازمان سما و مرکز مربوطه در مجموعه مقالات سمینار چاپ شود، می توانند از این تسهیلات استفاده نمایند.

ـ منظور از حمایت، کمک هزینه های ثبت نام، بلیت رفت و برگشت، حداکثر تا سقف 2،000،000 ریال می باشد.

ـ همایش داخلی بایستی ملی یا بین المللی باشد و اعتبار آن به تأیید معاونت آموزشی و پژوهشی سازمان برسد.

ـ برای ارائه مقاله در همایشهای داخلی و حضور حداکثر به مدت 5 روز به عنوان مأموریت(بدون پرداخت حق مأموریت) محسوب می گردد و در صورت نیاز به صرف زمان بیشتر، لازم است با تأیید رئیس شورای پژوهشی مرکز برای مدت مازاد از مرخصی استفاده گردد.

ـ استفاده از این تسهیلات فقط برای یک بار در سال شمسی برای هر فرد امکان پذیر می باشد.

تبصره ـ در طول یک سال، هر فرد علاوه بر ارائه مقاله در همایشهای داخلی، می تواند از تسهیلات مربوط به ارائه مقاله در همایشهای خارجی نیز استفاده نماید.

ـ متقاضی باید نفر اول یا مؤلف اصلی مقاله باشد.

بازگشت به صفحه امور پژوهش

انتخاب واحد : 1400/11/13 الی 1400/11/19
شروع کلاسها : 1400/11/23
حذف و اضافه : 1400/11/30 الی 1400/12/05
پایان کلاسها : 1401/03/26
امتحانات : 1401/03/28 الی 1401/04/09
تعداد بازدیدکنندگان امروز : 2
تعداد بازدیدکنندگان ديروز : 32
تعداد بازدیدکنندگان در هفته : 265
تعداد بازدیدکنندگان در ماه : 1357
تعداد بازدیدکنندگان در سال : 22998
تعداد کل بازدیدکنندگان : 842714
تعداد کاربران آنلاین : 5